Báo cáo lan tỏa Hult Prize SEA 2018-2019

Báo Cáo Lan Tỏa của chương trình Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á 2018-2020

Dù mới du nhập vào Việt Nam từ 2013, Hult Prize Vietnam đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc tạo nên vai trò đặc biệt trong giới doanh nhân Việt Nam. Vào năm 2018, Hult Prize Vietnam hân hạnh tổ chức Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á 2019 và đón nhận hơn 50 đội thi từ khắp các châu lục, cùng sự hưởng ứng nhiệt liệt từ lượng lớn sinh viên Việt Nam quan tâm đến khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp xã hội.

Dù là lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi mang tính khu vực, thậm chí là toàn cầu, Vòng Chung Kết Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á 2019 đãthànhcông rực rỡ, đồng thời tạo nên một hình tượng Việt Nam năng đồng, giàu tiềm lực trong lòng bạn bè nhân sĩ, tri thức quốc tế.

Bao Cao Lan Toa - Hult Prize SEA 2019

Tải về: Báo cáo lan tỏa Hult Prize SEA 2018-2019