Đăng ký Dự Án / Chương Trình

Bạn đang có dự án hoặc chương trình xã hội? Chúng tôi trân trọng cám ơn những cống hiến của bạn đã làm xã hội tốt đẹp hơn. Social Impact Foundation hân hạnh chào đón sự hợp tác của bạn!

Để chúng tôi hiểu thêm về dự án hoặc chương trình tuyệt vời của bạn, xin bạn vui lòng cung cấp những thông tin cơ bản theo trình tự dưới đây: