Hult Prize Southeast Asia Regional in Vietnam 2019-2020

HULT PRIZE SEA 2020 – AN IMPACT JOURNEY

? HÀNH TRÌNH ĐĂNG QUANG CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH HULT PRIZE SEA 2020? Sau hai ngày thi đấu với hơn 50 đội thi Quốc Tế và Việt Nam, Hult Prize Southeast Asia 2020 đã khép lại một năm lan tỏa những tác động tích cực đến cộng đồng, xã hội. ? Những con số nào đủ để nói lên độ khủng của quy mô cuộc thi năm nay? ? Những phần thi đấu đầy thuyết phục của các đội thi diễn biến ra sao? ? Hành trình đạt tấm vé đến Chương trình đào tạo toàn cầu của các bạn trẻ đầy tài năng như thế nào? ?Tất cả sẽ được bật mí trong video dưới đây! Hãy cùng nhìn lại chặng đường tìm kiếm quán quân cuộc thi Hult Prize Southeast Asia 2020 nhé!? Đừng bỏ lỡ 7.30pm Chủ Nhật hàng tuần tại Hult Prize Vietnam các tập đặc biệt về dự án Top 6 Xuất sắc nhất Hult Prize SEA 2020 nhé! #HP20 #HultprizeVN= Leading a generation to change the world =

Hult Prize Vietnamさんの投稿 2020年4月20日月曜日

Please feel free to access WWW.HULTPRIZEVN.COM for detail information...

Hult Prize is the global prize value USD 1,000,000 (one million dollars) for the students around the world, toward social entrepreneurship, in direct partnership with United Nations (Office for Partnership) and the former president of the USA Bill Clinton together with Hult International Business School.

Hult Prize Southeast Asia (Facebook Fanpage: HULT PRIZE VIETNAM) is proudly to host the Regional Summits in Vietnam. With the vision and mission of the credible prize. Hult Prize SEA implement successfully its mission by solving many social critical issues and creating many impact projects for the society.

Becoming the successful business leaders that also creating social well-being in business is not easy. However, we understand that the core value of the successful social projects will bring sustainability and positive impact widely in the communities and society.

Each year is another difficulties and challenges, the new projects continue to grow and to be incubated, many excellent young people is developed. We call for your support (corporations and individuals) in this long-term impact journey to the society. Please join hands with Hult Prize SEA to educate the young generations to change the world.

DOWNLOAD SPONSORSHIP PROPOSAL FOR CORPORATIONS: HULT PRIZE SEA 2019-2020

PROUDLY RELEASING THE ANNUAL REPORTS OF HULT PRIZE SEA 2019-2020:

1. Impact Report – created by Ms. Phan Thi Truc Mai, Marketing Manager of Hult Prize SEA, email: marketing.manager@hultprizevn.com
2. Human Resources Report – thực hiện bởi Mr. Trần Thanh Phúc, quản lý Hành Chính & Nhân Sự Hult Prize SEA, email: assistant.rd@hultprizevn.com
3. General Report – thực hiện bởi Ms. Nguyễn Ngọc Linh Giang, quản lý Dự Án Hult Prize SEA, email: project.manager@hultprizevn.com

BAN TỔ CHỨC HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA REGIONAL SUMMIT 2019-2020 CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ỦNG HỘ VÀ HỖ TRỢ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ CHÍNH THỨC KHÉP LẠI VỚI MỘT THÀNH CÔNG ẤN TƯỢNG VÀ TỐT ĐẸP!

THE LIST OF COMPLETED CURRENT SPONSORS

IdxGradeNameAmountCommentsProjectYear
Idx1 Grade Individual Donor Giang Thiện Nguyễn Amount 4.000.000 ₫ Comments Cash Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx2 Grade Individual Donor Nguyễn Bảo Khánh Amount 6.508.600 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx3 Grade Individual Donor David Ngô Amount 15.750.000 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx4 Grade Individual Donor Minh Hải Nguyễn Amount 15.750.000 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx5 Grade Individual Donor Thành Chí Nguyễn Amount 15.750.000 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx6 Grade Individual Donor Chung Nguyễn Amount 13.500.000 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx7 Grade Individual Donor Nhân Thiện Nguyễn Amount 500.000 ₫ Comments Cash Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx8 Grade Individual Donor Trang Do Thi Hong Amount 11.385.885 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx9 Grade Individual Donor Hạ Khánh Trịnh Amount 13.500.000 ₫ Comments Services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx10 Grade Bronze Sponsor Saigon Innovation Hub Amount 100.000.000 ₫ Comments Products / services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx11 Grade Individual Donor Dậu An Lâm Amount 19.000.000 ₫ Comments Products Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx12 Grade Co-sponsor ADNS Agency Amount 55.000.000 ₫ Comments Products/services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits Year 2020
Idx13 Grade Individual Donor Nguyên Lê Amount 500.000 ₫ Comments Cash (testing) Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
Idx14 Grade Individual Donor Kevin Tùng Nguyễn Amount 100.000 ₫ Comments Cash (testing) Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
Idx15 Grade Diamond Sponsor Ywines.com Amount 630.392.807 ₫ Comments Cash + products/services Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
Idx16 Grade Ban chỉ đạo Department of Science and Technology in Ho Chi Minh City Amount 73.502.680 ₫ Comments Cash Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
Idx17 Grade Global Partner Hult Prize Foundation Amount 2.003.964.000 ₫ Comments Cash + products Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
Idx18 Grade Co-sponsor Long Hoàng Printing Amount 50.000.000 ₫ Comments Printing materials Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
Idx19 Grade Co-sponsor Thiên Long Group Amount 30.000.000 ₫ Comments Cash + products Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2019
Idx20 Grade Individual Donor Minh Thuỳ Nguyễn Amount 100.000 ₫ Comments Cash Project Hult Prize Southeast Asia Regional Summits in Vietnam Year 2020
TotalsTotal Idx3.059.203.972 ₫