History Book of The Ho Family in Vietnam

157.6 million ₫ of 300 million ₫ funded


$
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 300.000 ₫

SÁCH SỬ HỌ HỒ VIỆT NAM là một tài liệu vô cùng quý giá về lịch sử họ Hồ trên lãnh thổ Việt Nam. Thông qua cuốn sách này, các thế hệ trẻ dòng tộc họ Hồ hiểu được nguồn gốc và những đóng góp thành tựu của dòng tộc đối với đất nước. Nhiều thế hệ trẻ Họ Hồ được học tập và đào tạo tinh thần về dòng tộc. Từ đó, các thế hệ tiếp tục cống hiến và sống tốt đẹp xứng danh con cháu Họ Hồ.

Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tái bản từ 1,000 đến 2,000 cuốn sách sử Họ Hồ Việt Nam này để có thể phổ biến rộng rãi đến bà con dòng tộc toàn quốc. Mọi đóng góp đều được Hội Đồng Họ Hồ Việt Nam ghi nhận.

Đây là chương trình vận động của Quỹ Khuyến Học Doanh Nhân Họ Hồ Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Họ Hồ Thành Phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chân thành cám ơn đóng góp quý báu của các mạnh thường quân!

IMG_3251

IMG_3253 IMG_3254

THE LIST OF COMPLETED CURRENT SPONSORS

IdxGradeNameAmountCommentsProjectYear
Idx1 Grade NameThu Ho Kieu Amount 300.000 ₫ Comments mua 1 cuốn Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2021
Idx2 Grade NameHoang Gia Ho Phuoc Amount 300.000 ₫ Comments mua 1 cuốn Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2021
Idx3 Grade NameSon Ho Amount 1.000.000 ₫ Comments Hồ Thanh Sơn - Trà Vinh (Càn Long) Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
Idx4 Grade NameKim Phung Pham Amount 1.000.000 ₫ Comments Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
Idx5 Grade NameTuấn Hồ Amount 40.500.000 ₫ Comments Chuyển khoản tiền mặt Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
Idx6 Grade Individual Donor NameQuang Ho Amount 5.000.000 ₫ Comments Chuyển tiền mặt vào tài khoản Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
Idx7 Grade NameHồ Châu Xuân Trường Amount 9.000.000 ₫ Comments Tập thể bà con họ Hồ Quảng Ngãi do CLB DNHH TPHCM vận động đăng ký sách họ Hồ & ủng hộ chương trình in Sách sử họ Hồ. Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
Idx8 Grade Individual Donor NameHo Quoc Tuan Amount 500.000 ₫ Comments Chuyển khoản tiền mặt Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
Idx9 Grade Individual Donor NameHung Ho Amount 100.000.000 ₫ Comments 300 cuốn sách và tổng chi phí tái bản Project History Book of The Ho Family in Vietnam Year 2020
TotalsTotal Idx157.600.000 ₫