NTT Start-up and Innovation Ideas Competition

NTTU-STAR-UP 2019_banner

Website: www.startup2019.ntt.edu.vn

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập và hưởng ứng Tuần lễ khởi nghiệp sáng tạo TP. HCM 2019, Nguyen Tat Thanh University in Ho Chi Minh City tổ chức “Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành NTTU START – UP OPEN DAY 2019”, một sân chơi cho sinh viên khu vực phía Nam với mục đích nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên; tìm kiếm và ươm mầm những tài năng kinh doanh trẻ; Kết nối Doanh nghiệp với sinh viên, xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho những ý tưởng sáng tạo khả thi có cơ hội phát triển thành Start – Up.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành cũng đã trao 2 giải thưởng “Tạo Ảnh Hưởng Cộng Đồng Nhất” cho 2 dự án khởi nghiệp xuất sắc. Với 2 giải thưởng trị giá tiền mặt 2,500,000 VND mỗi giải, NTT Start-up 2019 mong muốn thúc đẩy vai trò trách nhiệm xã hội trong sinh viên khởi nghiệp.

HIỆN TẠI, DỰ ÁN NÀY ĐÃ HOÀN THÀNH! CHÂN THÀNH CÁM ƠN!

THE LIST OF COMPLETED CURRENT SPONSORS

IdxGradeNameAmountCommentsProjectYear
Idx1 Grade Hưng Quang Hồ Amount 5.000.000 ₫ Comments Sponsor to 2 most social impact teams Project NTT Start-up and Innovation Ideas Competition Year 2020
TotalsTotal Idx5.000.000 ₫