Hồ sơ tài trợ

Vietnamese Version – Hồ Sơ Tài Trợ Hult Prize Đông Nam Á 2020-2021

Ho So Tai Tro HP SEA 2020-2021

Download: Hồ sơ tài trợ Hult Prize SEA 2020-2021 (tiếng Việt)

English Version – Sponsorship Proposal Hult Prize SEA 2020-2021

Final Sponsorship Proposal HP SEA 2020-2021

Download: Sponsorship proposal of Hult Prize SEA 2020-2021 (English)

_________________________________________________________________________________

HỒ SƠ CŨ ĐỂ THAM KHẢO THÊM

Ho So Tai Tro HP SEA 2019-2020 Final

Download: Hồ sơ tài trợ Hult Prize SEA 2019-2020 (tiếng Việt)