Nhà tài trợ 2018 – 2019

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ

Chúng tôi vô cùng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đối tác, doanh nhân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Những ủng hộ của quý vị tạo động lực lớn để chúng tôi vươn đến những mục tiêu lớn trên hành trình phát triển thế hệ trẻ cống hiến và có trách nhiệm.

STT ĐỐI TƯỢNG HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP
Đơn vị (VND)
TỔNG
Đơn vị (VND)
TÊN DỰ ÁN NĂM ĐÓNG GÓP
1
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
Ywines 520.000.000
Tiền mặt + Sản Phẩm
1,923,278,000
HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
2 Yola 720.000.000 HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
3 Hult Prize Foundation 683.278.000 HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
4
NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
4C DECOR
270.000.000
Tiền mặt
270,000,000
HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
5 HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
6
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG
ACB 88.000.000
Tiền mặt + Sản Phẩm
188,000,000
HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
7 GRAB 100.000.000 HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
8
ĐỒNG TÀI TRỢ
Thiên Long
178.764.000
Tiền mặt + Sản Phẩm
178,764,000
HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
9 Long Hoàng HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
10 Doanh Nhân Họ Hồ HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
11 PNJ HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
12
MẠNH THƯỜNG QUÂN
Phạm Đăng Hưng
98.736.000
Tiền mặt
98,736,000
HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
13 Hồ Quang Lộc HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
14 Hồ Đức Hải HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
15 Đoàn Võ Khang Duy HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
16 Hồ Anh Khoa HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
17 Lâm Ngọc Minh HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
18 Lê Văn Chí Huy HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
19 Hồ Minh Trí HULT PRIZE SOUTHEAST ASIA 2018 – 2019
TỔNG THU 2.658.778.000