Quỹ khuyến học doanh nhân họ Hồ TPHCM

216.71 million ₫ of 300 million ₫ funded


$
Select Payment Method
Personal Info

Your Total 1.000.000 ₫

Logo CLB DNHH TPHCM

Website CLB: www.doanhnhanhoho.com

Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Họ Hồ TPHCM do Hội Đồng Họ Hồ TPHCM chính thức thành lập vào ngày 12/7/2016. Mục tiêu kết nối nhân tài và doanh nhân Họ Hồ tại khu vực TPHCM để hỗ trợ phát triển kinh doanh. Đến nay, CLB DNHH TPHCM vẫn tiếp tục phát triển mạng lưới Họ Hồ và ghi lại nhiều dấu ấn và thành tựu trong dòng tộc và kinh tế xã hội.

Quỹ Khuyến Học Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Họ Hồ Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2017 nhằm phát triển tinh thần hiếu học, phát huy nền tảng kiến thức và đạo đức trong thế hệ trẻ con cháu Họ Hồ. Quỹ mong muốn tổ chức những chương trình và hoạt động đào tạo khuyến khích con cháu trẻ quan tâm đến cống hiến cho dòng tộc, cộng đồng và xã hội. Qua những sự nghiệp thành đạt của con cháu, Họ Hồ Việt Nam tiếp tục đóng góp lớn hơn cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Facebook fanpage: CLB Doanh Nhân Họ Hồ TPHCM

Liên hệ: ông Hồ Đức Hải – trưởng ban Thanh Niên Họ Hồ TPHCM – số điện thoại: +84 945877878

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ TÀI TRỢ

IdxGradeNameAmountCommentsProjectYear
Idx1 Grade Hưng Quang Hồ Amount 1.000.000 ₫ Comments Học bỗng học giỏi cho 1-2 cháu Họ Hồ Quãng Ngãi tại TPHCM - Tế Xuân Canh Tý 2020 Project Quỹ khuyến học CLB Doanh nhân họ Hồ TPHCM Year 2020
Idx2 Grade Tập thể CLB DNHH TPHCM Amount 215.208.556 ₫ Comments Tổng tiền do tập thể CLB DNHH TPHCM Project Quỹ khuyến học doanh nhân họ Hồ TPHCM Year 2020
Idx3 Grade Trường Xuân Châu Hồ Amount 500.000 ₫ Comments Project Quỹ khuyến học doanh nhân họ Hồ TPHCM Year 2020
TotalsTotal Idx216.708.556 ₫