JCI Central Saigon Foundation

72 million ₫ of 100 million ₫ funded


$
Select Payment Method
Personal Info

Your Total 1.000.000 ₫

JCI Central Saigon 2020

JCI Central Saigon Foundation thành lập vào Tháng 12/2019 nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo và xây dựng nền tảng nhân sự cốt lõi của JCI Việt Nam – Central Saigon Chapter. Duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự mạnh và kế thừa là nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ tổ chức JCI. Thông qua các hoạt động đào tạo thường xuyên, các bạn thành viên trẻ của JCI Central Saigon sẽ thấu hiểu hơn về trách nhiệm xã hội và tinh thần cống hiến hiệu quả. Từ đó, các bạn trẻ tiếp tục thực hiện sứ mạng cao cả của tổ chức, hướng đến 17 Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc.

Hiện nay, JCI Central Saigon mong muốn vận động kinh phí cho JCI Central Saigon Foundation để tài trợ các hoạt động đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho hơn 60 thành viên và chi phí vận hành nhân sự văn phòng của JCI Central Saigon trong năm 2020.

Chương trình này hiện đang được Social Impact Foundation xét duyệt…

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ TÀI TRỢ

IdxGradeNameAmountCommentsProjectYear
Idx1 Grade Sáng lập 8 thành viên lãnh đạo Amount 72.000.000 ₫ Comments Tiền mặt offline trực tiếp Project JCI Central Saigon Foundation Year 2020
TotalsTotal Idx72.000.000 ₫