Hội văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

VHDN Le ky ket 8 tinh Dong Nam Bo

Website for more details: www.vanhoadoanhnghiepvn.vn

Hiệp Hội Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam do Thủ Tướng ra quyết định thành lập từ năm 2016 nhằm xây dựng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam hướng đến các giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, văn hóa tổ chức và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cùng chung tay kiến tạo một xã hội với kinh tế bền vững theo 17 Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi phát động thành lập dự án đào tạo và vinh danh hằng năm các doanh nghiệp và doanh nhân thực hiện thành công sự lan tỏa tích cực trong xã hội trên con đường xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thông tin chính thức về dự án sẽ được tiếp tục cập nhật…

Hiện tại, dự án chưa được khởi động…

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ TÀI TRỢ