JCI Vietnam – Central Saigon Chapter

26B66008-21BB-4167-B382-96194826273C

Giới thiệu thêm về JCI Vietnam – Central Saigon Chapter tại:  https://jci.vn/about-us/jci-central-saigon/

JCI Việt Nam – Central Saigon Chapter là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2013 trực thuộc JCI Việt Nam – có đơn vị chủ quản là Hội Doanh Nhân Trẻ TPHCM (YBA HCM) với tư cách pháp nhân của Hội Liên Hiệp Thanh Niên TPHCM (Hiệp hội thuộc Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam). Nói chung, JCI là một tổ chức tuổi đời hơn 100 năm hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận toàn cầu. Đây là tổ chức lâu đời nhất là đối tác của Liên Hiệp Quốc nhằm thực hiện 17 Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ (SDGs) thông qua hoạt động đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo cho người trẻ (từ 18 đến 40 tuổi) hình thành và triển khai các dự án xã hội mang tính thiện nguyện bền vững.

JCI Central Saigon nói riêng là nơi quy tụ các lãnh đạo trẻ tuổi quan tâm đến những vấn đề xã hội trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, công nghệ và kinh tế. Hiện nay JCI Central Saigon có hơn 60 thành viên và đặt mục tiêu phát triển đến 100 thành viên trong năm 2020.

Với những mục tiêu và tôn chỉ hoạt động trên, JCI Central Saigon đang thúc đẩy nhiều chương trình hoạt động gây quỹ. Trong năm 2020, JCI Central Saigon cùng Social Impact Foundation vận động cho các chương trình sau:

  1. The Easy Talk (TET)
  2. JCI Central Saigon Foundation