Quy trình hợp tác với SIF

SIF là một tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội dưới pháp nhân là Công Ty TNHH Đầu Tư và Giáo Dục Đông Nam Á với giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315237281, do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chính Minh cấp ngày 22/08/2018. Các tổ chức cộng đồng, tổ chức sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân đều có thể hợp tác dự án với SIF nhằm tăng cường tính minh bạch và chuyên nghiệp của dự án, cũng như tăng cường kênh vận động tài chính online cho dự án, tạo nhiều thuận lợi cho các nhà tài trợ và mạnh thường quân. SIF kêu gọi các dự án triển khai hoạt động một các chuyên nghiệp thông qua tuân thủ quy trình tổ chức của SIF như sau:

A. Dành cho cá nhân có dự án muốn hợp tác với SIF:

Các cá nhân đang tự vận hành dự án xã hội, không có pháp nhân, có thể hợp tác với SIF theo các bước:

 1. Đăng ký và cung cấp thông tin dự án xã hội qua mẫu đăng ký của SIF tại: https://sifsea.com/dang-ky-du-an-chuong-trinh
 2. Sau khi thông tin dự án được SIF xem xét phê duyệt, chủ dự án xã hội tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với SIF với những cam kết:
  • Cam kết triển khai đúng nội dung và hoạt động như thông tin đã cung cấp.
  • Cung cấp báo cáo tổng kết minh bạch của dự án sau khi kết thúc dự án.
  • Thời điểm bắt đầu và kết thúc dự án phải rõ ràng, chính xác.
  • Đưa thông tin giới thiệu về SIF và logo của SIF vào các thông tin và tài liệu của dự án.
  • Tổng kinh phí vận động được cho dự án từ SIF được giải ngân 70% trực tiếp vào tài khoản cá nhân của chủ dự án.
  • 30% tổng kinh phí vận động được, SIF thanh toán trực tiếp các phí sau:
   • 10% thuế VAT.
   • 7%-10% thuế thu nhập cá nhân của chủ dự án.
   • 4% phí giao dịch ngân hàng.
   • 2% thuế thu nhập doanh nghiệp.
   • 4% phí quản lý của SIF.
  • Tiến độ giải ngân cho dự án của SIF được thực hiện theo yêu cầu của chủ dự án trong 2 đợt:
    • Đợt 1: 80% kinh phí được yêu cầu giải ngân trong vòng 7 ngày kể từ ngày chủ dự án gửi yêu cầu.
    • Đợt 2: 20% kinh phí còn lại sau khi chủ dự án nộp báo cáo tổng kết đầy đủ và chính xác.

B. Dành cho các tổ chức pháp nhân có dự án muốn hợp tác với SIF:

 1. Đăng ký và cung cấp thông tin dự án xã hội qua mẫu đăng ký của SIF tại: https://sifsea.com/dang-ky-du-an-chuong-trinh
 2. Sau khi thông tin dự án được SIF xem xét phê duyệt, đại diện pháp lý của dự án xã hội (chủ dự án) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với SIF với những cam kết:
  • Cam kết triển khai đúng nội dung và hoạt động như thông tin đã cung cấp.
  • Cung cấp báo cáo tổng kết minh bạch của dự án sau khi kết thúc dự án.
  • Thời điểm bắt đầu và kết thúc dự án phải rõ ràng, chính xác.
  • Đưa thông tin giới thiệu về SIF và logo của SIF vào các thông tin và tài liệu của dự án.
  • Tổng kinh phí vận động được cho dự án từ SIF được giải ngân 80% trực tiếp vào tài khoản của tổ chức chủ dự án.
  • 20% tổng kinh phí vận động được, SIF thanh toán trực tiếp các phí sau:
   • 10% thuế VAT.
   • 4% phí giao dịch ngân hàng.
   • 2% thuế thu nhập doanh nghiệp.
   • 4% phí quản lý của SIF.
  • Tiến độ giải ngân cho dự án của SIF được thực hiện theo yêu cầu của chủ dự án trong 2 đợt:
    • Đợt 1: 80% kinh phí được yêu cầu giải ngân trong vòng 7 ngày kể từ ngày chủ dự án gửi yêu cầu.
    • Đợt 2: 20% kinh phí còn lại sau khi chủ dự án nộp báo cáo tổng kết đầy đủ và chính xác.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRÊN NHẰM CHUYÊN NGHIỆP HÓA VÀ MINH BẠCH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI ĐƯỢC SIF BẢO TRỢ HỢP TÁC. TẤT CẢ DỰ ÁN SAU KHI HỢP TÁC VỚI SIF VẪN CÓ THỂ TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC QUYÊN GÓP ĐỘC LẬP KHÁC MÀ KHÔNG CẦN THÔNG QUA SIF.

Chi phí quản lý của SIF bao gồm: chi phí bảo trì hệ thống, chi phí văn phòng, chi phí quản trị, chi phí nhân sự, chi phí hành chính, chi phí đầu tư phát triển hoạt động xã hội và các chi phí vận hành khác… SIF cũng dùng nguồn thu phí quản lý (nếu có thặng dư) để tạo ngân sách phát triển các dự án do SIF trực tiếp thành lập và triển khai.