Food for Good global
Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á 2020-2021
BUDGET 3 billion ₫
FUNDED
2.850.769.000 ₫
Hult Prize Regional Summits 2018-2019
BUDGET 3.1 billion ₫
FUNDED
3.059.203.972 ₫
The Easy Talk (TET)
The Easy Talk by JCI Vietnam – Central Saigon
BUDGET 200 million ₫
FUNDED
20.000.000 ₫
IMG_3251
Sách Sử Họ Hồ Việt Nam
BUDGET 300 million ₫
FUNDED
157.600.000 ₫
Logo CLB DNHH TPHCM
Quỹ khuyến học doanh nhân họ Hồ TPHCM
BUDGET 300 million ₫
FUNDED
216.708.556 ₫
E884BF4C-9A98-4225-934D-2C06BA7A51CE
BUDGET 14.55 million ₫
FUNDED
14.551.000 ₫
VHDN Le ky ket 8 tinh Dong Nam Bo
BUDGET 100 million ₫
FUNDED
0 ₫
NTT Start-up 2019
BUDGET 5 million ₫
FUNDED
5.000.000 ₫
JCI Central Saigon - SDGs
BUDGET 100 million ₫
FUNDED
72.000.000 ₫